Librairie KEPKAA

189 Resèt Fasil

Introduction

Pataje ave w pasyon nou pou bon manje se te premye rezon ki te fè nou chwazi resèt sa yo pou nou mete yo nan liv sa a. Anplis, nou te konn ap gade, sitou nan antouraj nou, yon bon kantite moun ki konn deside, le yo bouke manje menm kalite manje yo chakjou, depanse tanzantan, yon bel lajan pou yo ka manje nan yon bon restoran. Nou kapab di se de bon rezon sa yo ki bay "189 resèt fasil" sa yo tout sans yo.
Nou swete w "bon detant" nan preparasyon manje sa yo.
Epi, pou nou répète Gladys, nan Televizyon Nasyonal, bat pou w pami moun ki genyen yon "bon apeti" ak yon "bon santé".
Oie yo

 

 

 

Appelez la librairie KEPKAA:

514 802-0546

Nos partenaires