Librairie KEPKAA

Aganmafwezay

Introduction

Depi le a, se pa trèy, elatriye yon bann lide, san pye, san têt ape pase nan tèt-mwen, travèse lespri-mwen. Lage latwoublay pa pye, pa têt, sou tout jounen-mwen. Nan aswè, divès kalte imaj latoumant pran ladesant san fwape nan rèv-mwen. Ajite nuitblanch-mwen san rete.
Nan dômi, mwen wè dwèt papa-mwen tounen kle k'ape vire, tounen. Yon ti tou, de ti tou, san rete l'ape konte ze nan vant poul. Anplis, mwen wè de chen anchalè k'ape kwaze may sou chenn pasyon-yo. Lang detire, kèpôpoz, zye pichpich y'ape gade-mwen. Pèdi nètale nan yon juisans prèske etènèl. Satisfe, yo pâti sépare. Chak nan bô pa-yo, ape lanbe plezi-yo, selon konesans-yo, byen lanbe.
Yon ti frison frelikè, frikat frikat, travèse somèy-mwen. Wouli kabann. Pawôl chavire. Mwèt, mwèt, kabann-mwen mouye fret anba-mwen. Yon sel kout rèl chape lajè bouch-mwen. Eklate dômi nan kay la an miyèt moso. Fêle douvanjou. Louvri lapasèt apèn, bay koukouyoukou antre jwenn-mwen.

 

 

 

Appelez la librairie KEPKAA:

514 802-0546

Nos partenaires