Librairie KEPKAA

18 me fèt drapo Ayiti

Introduction

Yvrose Lubérisse fèt nan vil Senmak. Apre etid primé ak brève elemantè, li te fè etid pou vin anseyan nan enstitisyon Elie Dubois. Li gen yon sètifika an Syans Politik, nan fakilte INAGHEI, Pôtoprens ak yon metriz an fômasyon-a-distans, Tele-Inivèsite, Kebèk. Li te anseye fransè ak syans sosyal, travay nan alfabetizasyon nan radyo Radyo solèy ak nan ONPEP, fè fômasyon anseyan épi kowôdone program fômasyon-a-distans nan FONHEP, Ayiti, devlope materyèl an kreyôl.

 

 

 

Appelez la librairie KEPKAA:

514 802-0546

Nos partenaires