Librairie KEPKAA

10 kont Bouki ak Malis

ENTWODIKSYON

Dis kont sa yo gen pou ban nou anpil bel leson, leson pou nou réfléchi, leson pou nou amelyore sô nou.

Timoun, dabo nou dwe aie lekàl, etidye pou nou pa kite "entelijan ", malfektè, atoufè, fè move kou sou nou. Anpil fwa Malis rantre nan po yon pwofitè ki ap fè piyay sou nonk Bouki. Malis gen konesans pase Bouki, épi li soti pou fè gwo abi sou do Bouki ouben sou do lot moun. Timoun, nou dwe aprann pou nou pa sanble ak nonk Bouki ki ap fè betiz âpre betiz paske li manke konnen. Nou dwe toujou veyatif pou nou detwouse tout Malis, yomenm ki nan sosyete nou an pa respekte anyen, ni moun, ni peyi, ni byen piblik, ni byen prive. Leson tout istwa sa yo: sèke, jounen jodi a, nan peyi nou, Ayiti, depi anwojis rive anba, anpil Malis ap toupizi yon pakèt Bouki.

 

 

 

Appelez la librairie KEPKAA:

514 802-0546

Nos partenaires